Zeleni faktor // Definicija

15. februar 2019.

Zeleni faktor // Definicija
Šta je Zeleni faktor?

Zeleni faktor predstavlja dokument kojim su definisani kriterijumi i uputstva za implementaciju zelene infrastrukture prilikom projektovanja novih objekata.
Zeleni faktor kao takav postao je sastavni deo propisa u mnogim gradovima Evrope i Amerike.
Uvođenje zelenog faktora u okviru gradskih propisa


Zašto Zeleni faktor?

Danas u gradovima živi više od 50% stanovništva sveta.
U domenu prilagođavanja i ublažavanja negativnih efekata klimatskih promena gradovi mogu biti glavni pokretači, potrebno je preispitati sve alate koje koristimo prilikom planiranja.

Kao posledica dosadašnjeg urbanog planiranja i razvoja u gradu Novom Sadu na primer, danas ima manje od 5% zelenih površina. U poređenju sa nekadašnjih 30% i uzevši u obzir evropski minimum od 20%, podaci su više nego alarmantni.
Za gradove Srbije, zeleni faktor je neophodan instrument koji će doprineti da naši gradovi prodišu.

Način implementacije

Zeleni faktor sadrži:
1. Definisane bodovne minimume u zavisnosti od tipa objekta.
2. Spisak elemenata koji ulaze u kalkulaciju, kao i bodove koje nose.
3. Pokazni model i listu za kalkulaciju zelenog faktora.
Prikaz bodova koji ulaze u kalkulaciju finalnog zelenog faktora


Dosadašnja iskustva gradova koji u svojim procedurama imaju Zeleni faktor kao jedan od obavezujućih alata prilikom projektovanja i planiranja objekata, upućuju na izuzetne rezultate.
Zeleni faktor - alat prilikom projektovanja i planiranja.


Rezultat

Gotov sistem kalkulacije čini proces izračunavanja faktora jednostavnim, a strateškim definisanjem potrebnih minimuma postižu se značajni rezultati u pogledu količine zelenila u gradovima.