icon
Kišnebašte

Kišne bašte

Kišna bašta predstavlja plitku depresiju sa odabranom vegetacijom i upijajućim tlom, koja služi da primi povremene poplave i time smanji količinu atmosferske vode koja odlazi u kanalizaciju.

Implementacija ovakvih rešenja započela je u Sjedinjenim Američkim Državama još tokom 1990-tih godina, dok danas i u Evropi zauzima mesto važnog elementa zelene infrastrukture, na raspolaganju gradovima koji se bore za rezilijentnu i održivu budućnost.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti upravo vezi između kišne bašte i sledećeg elementa koji bi prihvatio vodu. Postojeći kanalizacioni sistem je svakako jedno od rešenja za dalje odvođenje vode, pri čemu će količina vode biti drastično smanjena putem kišne bašte.

Funkcionalnost kišnih bašti analizirana je u mnogim gradovima širom Evrope i Amerike. Zahvaljujući odličnim rezultatima koje je ovo rešenja davalo, u Londonu kišne bašte seudeo gradske regulative kao element Održivog drenažnog sistema (SUDS).

Detaljan priručnik o kišnim baštama na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE.

Rain garden planter Street rain garden