Novo partnerstvo- platforma Connect4Climate!

10. oktobar 2018.

Novo partnerstvo- platforma Connect4Climate!
Zvaničnom potvrdom od strane Connect4Climate globalne mreže zajedničkim naporima nastavljamo da radimo na pronalaženju rešenja u borbi sa klimatskim promenama.

Platforma Connect4Climate povezuje oko 500 partnera širom sveta, uključujući udruženja građana, medijske mreže, međunarodne organizacije, akademske institucije, omladinske grupe i privatni sektor.

We called for strong ambition, for remarkable partnerships, for mobilization of finance, and for implementation of national climate plans. Paris delivered. Now the job becomes our shared responsibility.
Dr. Jim Yong Kim, President, World Bank Group