Uvodni vebinar - Zeleni zidovi

29. mart 2021.

Uvodni vebinar - Zeleni zidovi
Kroz prikaz tipologije i benefita, naša projektna menadžerka, Danica Laćarac, napravila je uvod na temu zelenih zidova i pozvala gosta, Steve McIntyre, kako bismo se upoznali sa detaljnijim primerima prakse koju kompanija ANS Global uspešno sprovodni po celom svetu.

Klikom na LINK možete pogledati snimak vebinara.

Radujemo se vašim pitanjima i komentarima!