MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP – 16. LETNJA ŠKOLA URBANIZMA

14. jul 2020.

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP – 16. LETNJA ŠKOLA URBANIZMA
Ove godine Letnja škola urbanizma je održana od 01. do 03. jula u Prolom Banji. U svetlu globalne pandemije, pitanje budućnosti gradova otvara niz tema na putu ka neophodnom preispitivanju dosadašnjeg pristupa razvoju uopšte.

“Da li će od strane lekara preporučeno fizičko distanciranje uticati na drugačiji pogled na budući razvoj sredina u kojima ćemo živeti i raditi? Da li su neočekivani primeri oporavka prirode iz Venecije, sa Himalaja, slobodno kretanje životinja po pustim gradovima samo mogući pokazatelj šta bi se desilo kada bi smo svoje dnevne rutine prilagodili stvarnim i bitnim životnim potrebama? Da li će rast stepena urbanizacije nastaviti da melje sve pred sobom ili je moguće napraviti kompromis sa prirodom na način na koji je to privremeno učinjeno u proteklih nekoliko meseci? Kakva je budućnost gradova i urbanizma? Kako će izgledati Grad i urbanizam u kontekstu svetskih perspektiva i globalnih tokova?”, su pitanja kojima nas predsednik Udruženja urbanista Srbije, dr Aleksandar Jevtić uvodi u ovogodišnju Letnju školu.

U saradnji novosadske urbanistkinje Andree Govedarice, čije je dvadesetogodišnje iskustvo u domenu urbanog razvoja od neizmernog značaja, i naše projektne menadžerke Danice Laćarac, kreiran je rad na temu Nature-based rešenja – Put ka otpornim i održivim gradovima.

Ovaj stručni osvrt analizira dva ključna dokumenta za urbani razvoj Republike Srbije, fokusirajući se na ulogu zelene infrastrukture, a zatim i uvodi novi termin Zelenog faktora, kao jednog od izuzetno značajnih alata, putem kog već dvadeset godina nastaju i šire se zeleni gradovi Evrope i sveta.Rad je predstavljen i u ovogodišnjem zborniku i to u delu: IV Praktične i teorijske reakcije u srpskom gradu i urbanizmu na globalne klimatske promene i nedostatak odgovarajućih korektiva u gradskoj praksi.
U nastavku delimo sa vama deo uvodnog segmenta rada, a kompletan dokument možete preuzeti klikom na LINK.

Uvod, Nature-based rešenja - put ka otpornim gradovima