icon
Izmenaregulative

Izmena regulative

Za grad i stanovnike grada

Zeleni krovovi i zeleni zidovi svakako predstavljaju oaze za korisnike. Za investiture, prema dosadašnjim procedurama ovakve površine predstavljaju dodatno finansijksko opterećenje.

Ukidanjem komunalnih taksi u slučaju izvođenja zelenog krova kao korisne površine, grad Novi Sad napravio bi prvi korak ka saradnji sa investitorima u procesu kreiranja održivog razvoja grada.

Značaj definisanja "zelene" procedure

Činjenica da je količina zelenih površina u gradovima u Srbiji na izuzetno niskom nivou, (u Novom Sadu, u kojem je i baza Asocijacije, zelene površine čine manje od 5% ukupnog gradskog tkiva) polazna je tačka u odnosu na koju se formiraju aktivnosti i usmeravaju napori sa primarnim ciljem da naši gradovi "prodišu".

Osnovni instrument na putu oživljavanja gradova jeste zelena infrastruktura koja je na evropskom nivou razrađena do zavidnog nivoa. Zelena infrastruktura bi trebalo da se posmatra kao koncept ravnopravan sa onim što znamo kao saobraćajnu ili komunalnu infrastrukturu.

Zelena infrastruktura odnosi se na strateški planiranu mrežu prirodnih područja dizajniranih tako da pruže širok spektar benefita kako u ruralnim tako i u urbanim područjima.

 • Zeleni krovovi

  Zeleni krovovi

  Kao dodatni kapacitet za zadržavanje padavina mogu pomoći u smanjenju poplava.

 • Zeleni zidovi

  Zeleni zidovi

  Zeleni zidovi mogu smanjiti zapremine površinskog oticanja i time rasteretiti kanalizacionu mrežu.

 • Kišne bašte

  Kišne bašte

  Zeleni zidovi efikasno pročišćavaju vazduh od alergena i zagađivača, jer biljke proizvode kiseonik, vlaže vazduh i filtriraju štetne materije.

Benefiti zelene infrastrukture

Benefiti koje ovakav koncept donosi urbanom razvoju su brojni, a pre svega se odnose na smanjenje temperature u gradovima (smanjenje efekta urbanog toplotnog ostrva), kvalitet vazduha, upravljanje atmosferskim vodama, jačanje biodiverziteta kao i ekonomski efekat ka čijoj analizi je danas najviše pažnje posvećeno.

Uključivanjem zelene infrstrukture u urbanističko planiranje ovaj proces se dodatno usložnjava, jer nadilazi sagledavanje prirodnih elemenata u gradovima. Kako bi se zelena infrastruktura ravnopravno implementirala sa projektovanjem saobraćajnica i komunalnih sistema, potreban je strateški i multidisciplinarni pristup planiranju prostora.

Zelena infrastruktura ne podrazumeva samo parkove ili zelenilo u urbanim celinama, koje se čuva i održava. Ona se zasniva na razvoju i planiranju mreže povezanih višenamenskih zelenih površina. Sagledana na ovakav način, zelena infrastruktura doprinosi zaštiti prirodnih staništa i biodiverziteta, omogućuje odgovor na klimatske promene, doprinosi održivosti i zdravijem načinu života, unapređuje životnost prostora u gradu i opšte blagostanje, te čini dostupnim rekreativne i druge prirodne celine. Kao takva, zelena infrastruktura daje podršku urbanoj i ruralnoj ekonomiji i deo je dugoročnog procesa planiranja zelenih površina.

U poziciji smo da, kao država i sistemskim pristupom, iskoristimo prednost koju nam daju sva do sada stečena i lako dostupna znanja. Dostupne su nam sprovedene analize i načini na koji su implementirane u nekim drugim evropskim državama, te možemo učiti na njihovim greškama ili primerima dobre prakse.

Primeri dobro prakse

Strateška primena zelene infrastrukture odvija se u mnogim evropskim gradovima nezavisno od veličine ili strukture grada.

Primeri dobre prakse su sve brojniji

 • Beč

  Beč

 • Kopenhagen

  Kopenhagen

 • London

  London

 • Vitoria-Gasteiz

  Vitoria-Gasteiz

 • Linc

  Linc

Resilio

Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops

Ovim projektom predviđena je implementacija 10.000m² "zeleno-plavih" krovova u Amsterdamu u okviru 4 odabrane stambene zone: van de Bellamybuurt, Geuzenveld, Oosterpark i Kattenburg.