Zeleni faktor

 • Šta je Zeleni faktor?

  Zeleni faktor predstavlja dokument kojim su definisani kriterijumi i uputstva za implementaciju zelene infrastrukture prilikom projektovanja novih objekata. Zeleni faktor kao takav postao je sastavni deo propisa u mnogim gradovima Evrope i Amerike.

  • Seattle 2007 Seattle 2007
  • Malmö 2011 Malmö 2011
  • Helsinki 2014 Helsinki 2014
  • London 2018 London 2018
 • Zašto Zeleni faktor?

  Danas u gradovima živi više od 50% stanovništva sveta. U domenu prilagođavanja i ublažavanja negativnih efekata klimatskih promena gradovi mogu biti glavni pokretači, potrebno je preispitati sve alate koje koristimo prilikom planiranja.

  Kao posledica dosadašnjeg urbanog planiranja i razvoja u gradu Novom Sadu na primer, danas ima manje od 5% zelenih površina. U poređenju sa nekadašnjih 30% i uzevši u obzir evropski minimum od 20%, podaci su više nego alarmantni.

  Za gradove Srbije, zeleni faktor je neophodan instrument koji će doprineti da naši gradovi prodišu.

  • Singapore Singapore
  • Germany Germany
  • Rio de Janeiro Rio de Janeiro
 • Način impementacije

  Zeleni faktor sadrži:

  Definisane bodovne minimume u zavisnosti od tipa objekta.

  Spisak elemenata koji ulaze u kalkulaciju, kao i bodove koje nose.

  Pokazni model i listu za kalkulaciju zelenog faktora.

  Dosadašnja iskustva gradova koji u svojim procedurama imaju Zeleni faktor kao jedan od obavezujućih alata prilikom projektovanja i planiranja objekata, upućuju na izuzetne rezultate.

 • Proces implementacije

  ProjektovanjeProjektovanje

  Predložene elemente i tipove je potrebno pratiti u toku projektovanja kako bi zeleni faktor bio zadovoljen.

  KalkulacijaKalkulacija

  Računanje zelenog faktora izvodi se putem bodovne liste.

  RezultatRezultat

  Računanje zelenog faktora izvodi se putem bodovne liste.

 • Rezultat?

  Gotov sistem kalkulacije čini proces izračunavanja faktora jednostavnim, a strateškim definisanjem potrebnih minimuma postižu se značajni rezultati u pogledu količine zelenila u gradovima.