> NS-Biodiverzitetski Grad

O projektu

Zašto gradovi danas predstavljaju ključne činioce u promeni globalne slike naše planete?
Koja je uloga urbanog biodiverziteta?
Da li možemo zajedno da kreiramo novu kulturu življenja u gradovima?
Ko nam na tom putu može pomoći?

Projekat BiodiverCities se tokom 2021. i 2022. godine odvija u deset gradova Evrope. Leiden, Palma, Valongo, Stavanger, Vilnius, Sofia, Maribor, Novi Sad, Palermo i Regalbuto su gradovi u kojima se aktivnosti aktivno sprovode, dok su Oslo, Varese i Lisabon prateći gradovi. Aktivnosti projekta se od grada do grada razlikuju, a ono što jeste zajedničko je činjenica da se sve aktivnosti sprovode sa ciljem da se kroz direktno povezivanje sa stanovnicima grada definišu ključna pitanja u kontekstu životnog okruženja i kvaliteta života u gradu.

Uključivanje građana omogućeno je od samog početka projekta. Ono što stanovnici Novog Sada već sada mogu da urade jeste da popune anketu u nastavku. Na ovaj način stičemo jasniji pregled o zainteresovanim građanima, ka kojima ćemo dalje i usmeriti aktivnosti.

ANKETA

Uloga prirode u gradu je mnogostruka, a fokus ka ovoj temi sve veći. Gradovi, iako pokrivaju samo 3% od ukupne površine Zemlje, imaju izuzetan uticaj na kreiranje globalne klimatske slike. Naime, gradovi učestvuju sa preko 70% gasova staklene bašte i konzumiraju više od 2/3 ukupno proizvedene energije.

AKTIVNOSTI

U okviru projekta predviđen je niz aktivnosti, kako bi građani imali priliku da se uključe i aktivno doprinesu temi koja nas neminovno sve povezuje i ima značajan uticaj na kvalitet života u gradu. Predstoje nam sledeće aktivnosti:

1. Tribina o zdravlju

Priroda u gradu ima višeznačnu funkciju. Jedna od prioritetnih oblasti koja se u gradovima širom sveta analizira svakako je direktan uticaj prirode na zdravlje ljudi, kao i svih drugih vrsta koje naseljavaju naše gradove. Kroz razgovor–tribinu sa ekspertima iz ove oblasti želimo da čujemo iskustva Novosađana i otvorimo platformu za dalju komunikaciju na ovu izuzetno važnu temu. Prijavi se...

2. Tribina o pčelama

Kroz uticaj čoveka na sve druge segmente prirode uviđa se, nažalost, najčešće destruktivan pristup. Pitanje uloge prirode u gradu je upravo pitanje naše sposobnosti da razumemo potencijal koji prirodna rešenja nude, kao i da, zatim, ta rešenja na adekvatan način (p)održavamo. Upravo kroz temu pčela moguće je sagledati nepovoljnosti dosadašnjeg pristupa, kao i otvoriti mogućnost za njegovu promenu. Prijavi se...

3. Mapiranje

Radionice mapiranja slobodnih, neizgrađenih prostora, koji okružuju građane u okviru 5 odabranih distrikata, imaju za cilj identifikaciju mesta koja već igraju značajnu ulogu u svakodnevnom životu stanovnika našeg grada. Mapiranjem, tačnim pozicioniranjem ovih prostora na planu grada i identifikacijom trenutnog kvaliteta, kao i potencijala ovih mesta u budućnosti, stiče se jasnija slika o njihovoj upotrebnoj vrednosti. Prijavi se...

4. radionica
PREPOZNAJ DRVO I PTICU

Živi grad podrazumeva jednu izuzetno široku celinu, urbani ekosistem, čiji su činioci mnoge biljne i životinjske vrste jednako kao i čovek. Tek upoznavanjem elemenata sistema u kom živimo možemo stvoriti uslove za pozitivan doprinos celini. Cilj radionice je da upoznamo naše najčešće sugrađane među drvećem, naučimo da ih raspoznajemo i otvorimo vrata građanima da dalje sami istražuju, uče i šire znanje. Prijavi se...

6. KREATIVNI KONKURS

Naziv konkursa: MOJE PARČE PRIRODE. Svoje omiljeno prirodno mesto u gradu, ili van njega, životinju, biljni svet iz okruženja, odnosno specifični oblik ispoljavanja biodiverziteta, učesnici mogu predstaviti u literarnoj, foto i/ili video formi i poslati putem imejla:gbns.doc@gmail.com, ili poštom, na adresu Digitalnog omladinskog centra (Vojvode Putnika 1, Novi Sad), sa naznakom „za konkurs”. Prijavi se...

Učestvuj

Ukoliko želite da o aktivnostima projekta budete informisani među prvima, direktno, putem email-a, budite slobodni da nam putem jednostavne forme na linku u nastavku ostavite svoju email adresu:

Link

#english

Project description

BiodiverCities is a project in the context of the EU Biodiversity Strategy. It aims to enhance civil society participation in local and urban decision-making, leading to building a joint vision of the green city of tomorrow shared among civil society, scientists and policymakers. The project will collect practical examples of how to engage citizens in vision building around urban nature, monitoring, and solutions to improve urban biodiversity. It will also assess how urban green infrastructure can be used to provide local benefits for people and nature and how can it contribute to enhancing regional biodiversity.

BiodiverCities is funded by a grant of the European Parliament. It is implemented by the Joint Research Centre and DG Environment.

Novi Sad – BiodiverCity aims to encourage active citizens’ participation in public library activities concerning urban biodiversity preservation and sustainable development, through promotion, education, workshops and creative engagement. The project is built on democratic values, high library standards and awareness of the issues that are being discussed within the community, providing the information that will inform that debate.

The aim is to collect practical examples of how to make public library a space of open conversation and focused action in order to enrich people’s lives and develop the life of the community. The project is funded by the European Commission.