Zeleni
krovovi

Problem

Samo 5% zelenih površina u gradu.

Rešenje

Prelep park kreiran na vrhu zgrade koji pruža korist stanodavcima, zgradi i gradu.

Zeleni
balkoni

Problem

Saobraćaj koji smanjuje kvalitet vazduha i povećava buku.

Rešenje

Posebno odabrane biljke u zavisnosti od položaja balkona.

Pametno
navodnjavanje

Problem

Neiskorišćena voda koja opterećuje kanalizaciju.

Rešenje

Postavljanjem sistema kišnica bi navodnjavala zelene krovove i zelene balkone, stoga bi se voda na neki način reciklirala.

Eco
Point

Problem

Novi Sad ima neregulisane deponije oko grada i nema sistemsko rešenje.

Rešenje

Odabrano područje gde građani mogu da odvoje otpad za recikliranje u zamenu za novac i ujedno smanjuju količinu neregulisanog otpada.